Bearbejdning af stress og kriser

Kontakt Karen Blædel på 2329 9810

Bearbejdning og forklaring om stress

Hvordan jeg hjælper dig til at bearbejde din stress.

Om mig selv

Jeg arbejder med stress- og krisebearbejdning. På individuelt og gruppeniveau.

Bearbejdning af traumatiske hændelser og kriser

Samtaler og forløb omkring håndtering af hændelser og kriser.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress og depression en af de største sygdomsfaktorer i 2020. 430.000 danskere oplever daglige symptomer på alvorlig stress, og det skønnes at stress indebærer mere end 1 million ekstra sygefraværsdage om året på landsplan.

Længerevarende stress kan føre til en række andre tilstande og sygdomme såsom forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og depression. Ifølge Stressforeningen betyder det, at op mod hver femte dansker, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job – selvom arbejdspladsen har en stresspolitik.

Det er vigtigt at få skabt balance i hverdagen, så en fortravlet hverdag ikke når at udvikle sig destruktivt til stress og efterfølgende sygdomme.

“Jeg har arbejdet med stress i 15 år i Forsvaret og tilbyder en meget praksisnær tilgang til at hjælpe stressramte med at genskabe en fysisk og psykisk balance, der er altafgørende for et godt liv.

Hos mig er bearbejdning af stress altid helhedsorienteret. Mine nøgleord er empati og accept af det, som er her og nu – og gennem opmærksomhed støtter jeg med at bane vejen til en bæredygtig praksis fremover.

Jeg følger med i forskning og samarbejder med andre praktikere for at have en så opdateret viden om stress som overhovedet muligt”.

– Karen Dons Blædel

Foredrag & workshops

 

Jeg tilbyder foredrag og workshops inden for temaer som stress og stressbearbejdning, konflikter og mobning på arbejdspladsen, forandringsprocesser og traumatiske hændelser.

Sådan får du hjælp!

Kontakt mig på telefon eller skriv en e-mail.

Du fortæller mig – via telefon eller e-mail – kort om din situation, og jeg fortæller dig om mine måder at arbejde på. Såfremt du finder det tilfredsstillende, så aftaler vi at mødes uden bindinger for dig. Efter første møde vurderer du, om du vil gå videre i et forløb hos mig.

Kommer du som privatperson, betaler du 900 kr pr. gang, der varer ca. 5 kvarter (75 min).

Jeg forventer, at et forløb typisk er på 8-10 samtaler afhængig af de særlige problemstillinger, du står over for.

Karen Blædel Ph.d. og psykoterapeut MPF · Stress- Og Krisebearbejdning · CVR 25721527

Gustav Webersvej 37, 3520 Farum