Hvem er jeg?

Karen Dons Blædel, Ph.d. og psykoterapeut MPF

Primære arbejdsområde i dag: Stress-og krisebearbejdning. På individuelt og gruppe niveau.

Jeg samarbejder formelt med:

Stressambassadøren ved Jesper Peter Rasmussen & Rikke Grønkjær

Procesudvikling ved Lis Hejlesen Carl

Meningsfuld terapi ved Ole Eriksen

Tidligere beskæftigelse:

2004-2019

 • Arbejdet som ledende rådgiver for en frivillig organisation af personlige rådgivere i Forsvaret. Omdrejningspunktet var personlige og fortrolige samtaler om stress og mistrivsel, herunder sexchikane, konflikter, mobning og kriser.
 • Arbejdet som ledende rådgiver i Forsvaret med krænkende adfærd. Været leder for frivillige i Organisation for Personlig Rådgivning og kollegastøtte (OPRK).
 • Har udviklet og indsamlet relevante værktøjer til frivillige rådgivere i Forsvaret inden for håndtering af krænkende adfærd, stress, konflikter, mobning og kriser. Har dokumenteret arbejdet i form af  guides til hele Forsvaret.
 • Undervist og trænet mere end 150 rådgivere i relevante områder af rådgivningsarbejde.
 • Ydet supervision efter strukturerede metoder.
 • Undervist i og gennemført konfliktmægling.
 • Ekstern lektor på Aalborg Universitet. Undervist i konfliktløsning og mægling.
 • Undervist i krisehåndtering (Kollegastøtte RITS) og ydet krisehjælp på individ og gruppeniveau.
 • Undervist i supervision og gennemført supervision på individ og gruppeniveau.
 • Holdt foredrag & workshops.
 • Undervist på par-kursus PREP (koncept fra Center for Familieudvikling).
 • Arbejder som frivillig rådgiver i Røde Kors.

 

1986-2004

 • Konsulent, leder og chef inden for uddannelse i statslig og senere privat virksomhed. Har udviklet og gennemført uddannelse for ledere og konsulenter bl.a. inden for projektledelse, kommunikation, pædagogik. Arbejdet med forandringsprocesser i organisationer.

1980-1986

 • Undervist på forskellige institutioner i det offentlige.

Uddannelse:

2015: Psykotraumatolog RITS ®

2011: Ph.d. grad ved Aalborg Universitet: Et aktionsforskningsprojekt om håndtering af
krænkende adfærd i Forsvaret – en praksisdreven undersøgelse af interne kommunikative og organisatoriske kompetencer og behov.

2003: Master i Organisationspsykologi, Roskilde Universitetscenter.

2000: Gymnasiesidefagsuddannelse i psykologi, Københavns Universitet.

2000: Uddannet psykoterapeut fra GIS.

1986: Kandidat fra Københavns universitet med speciale i kommunikation

 

Dertil kommer en række kortere kurser og seminarer inden for  bl.a. stress og stresshåndtering, krisehåndtering og “tilknytning og traumer”.

2019: Påbegyndt uddannelse inden for Mindfulness (MBSR).

“Jeg troede, det var de andre, der gik ned med stress, men en dag kunne jeg selv ikke mere. Jeg blev sygemeldt, hvor jeg troede, det kunne fixes på 14 dage. Det kunne det ikke. Med Karens hjælp fik jeg kikket på mit eget liv, og fik langsomt ændret på de forhold, der gjorde mig stresset. Jeg fik således talt med min kone om vores liv og hvad der er værdifuldt for os, og jeg fik taget mod til mig og talt med min arbejdsgiver og fik ændret på mine opgaver. I dag er jeg glad for livet og vægter det helt anderledes at have det godt med mig selv min familie og mit arbejde. Arbejde får aldrig lov til at fylde så meget mere. Så stressforløbet har også været en læringsproces.”

Klaus (55 år)

“Jeg ville gerne være med i de nye ændringer på arbejdet, men jeg kunne reelt ikke holde til det. Der var for meget, der pludselig skulle gøres helt anderledes i det nye team, og vi fik aldrig talt ordentlig om det. Jeg oplevede, at jeg blev sat ud på et sidespor. Jeg var ved at besvime på mit arbejde flere gange, men ville ikke sygemeldes. På Karens opfordring fik jeg talt med min chef og senere lavede vi en workshop, hvor hele teamet diskuterede fordeling af arbejdsopgaver og funktioner. Det har hjulpet rigtig meget, jeg er blevet bedre til at prioritere, og jeg er blevet mere tilfreds med mit arbejde og fået et bedre forhold til mine kollegaer.”

Mette (38 år)

Sådan får du hjælp!

Kontakt mig på telefon eller skriv en e-mail.

Du fortæller mig – via telefon eller e-mail – kort om din situation, og jeg fortæller dig om mine måder at arbejde på. Såfremt du finder det tilfredsstillende, så aftaler vi at mødes uden bindinger for dig. Efter første møde vurderer du, om du vil gå videre i et forløb hos mig.

Kommer du som privatperson, betaler du 900 kr pr. gang, der varer ca. 5 kvarter (75 min).

Jeg forventer, at et forløb typisk er på 8-10 samtaler afhængig af de særlige problemstillinger, du står over for.

Karen Blædel Ph.d. og psykoterapeut MPF · Stress- Og Krisebearbejdning · CVR 25721527

Gustav Webersvej 37, 3520 Farum